За НАС
Норд План ООД

Фирма „Норд план” ООД е регистрирана на 20 декември 1995 година с предмет на дейност проектиране, урбанистика и консултантска дейност. Управителният съвет се ръководи от арх. Цвети Русинов и членове инж. Пламен Пенев и инж. Пепка Русинова. Във фирма „Норд план” ООД работят изявени проектанти с дългогодишен проектантски опит в областта на урбанистиката и строителното проектиране. Пълният набор от опитни проектанти по всички части на инвестиционното проектиране удовлетворяват исканията на възложителите за комплексно обслужване от задание до разрешение за строеж. Извършваните консултантски услуги са базирани на дългогодишния натрупан опит в сферата на строителството. Фирмата разчита на огромния потенциал на младите проектанти със стаж под 10 години, придобили опит в изпълнение на реални задачи, под ръководството на ръководителите на фирмата. Бъдещето на „Норд план” ООД е в техните ръце и интелектуални възможности.

 • Дипломиран архитект от ВИАС София през 1976 година
  -работил в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Главен архитект на Община Русе и фирма Норд план ООД
  -обществена активност: основател на Гражданско сдружение „Професионалисти за просперитет на Русе”, Общински съветник в продължение на два мандата, Епархийски съветник в продължение на два мандата, Заместник председател на ТД „Приста”, Основател на Лайънс клуб Русе и Паст Дистрикт Управител 2000-2012 година на Дистрикт 130 България към Lions Club International
  -професионална ангажираност: член на САБ и КАБ, председател на АМА към САБ и МХТП

  арх. Цвети Русинов,
  управител, архитект, член на управителния съвет


 • Дипломиран инженер-конструктор от ВИАС София

  -работил в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Проект Красива България-Русе, Норд план ООД

  -обществена активност: член на Лайънс клуб Русе, Секретар на КДУ на Дистрикт 130 България към Lions Club International

  -професионална ангажираност: член на КИП

  инж. Пламен Пенев,
  инженер-конструктор, член на управителния съвет


 • Дипломиран инженер-конструктор от ВИАС София през 1977 година

  -работила в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Проект Красива България-Русе, Норд план ООД

  -обществена активност: Президент на Лайънс клуб „Сексагинта приста”, Паст Дистрикт Управител 2009-2010 година на Дистрикт 130 България към Lions Club International

  инж. Пепка Русинова,
  инженер-конструктор, член на управителния съвет


 • арх. Чавдар Черников,
  завършил РУ „Ангел Кънчев“, 2002 г., специалност пром. дизайн завършил ВСУ „Черноризец Храбър“, 2008 г., специалност Архитектура


 • арх. Мартин Димитров,
  завършил ВСУ „Черноризец Храбър“ 2011 г., специалност Архитектура


 • арх. Анна Ангелова,
  завършила УАСГ 2014 г., специалност Архитектура


 • инж. диз. Велислав Енчев,
  завършил РУ „Ангел Кънчев“, 2008 г., специалност промишлен дизайн


 • к.арх. Елия Алахверджиева,
  завършила семестриално ВУ по Архитектура Сент Етиен, Франция, 2013 г., специалност Архитектура


 • техник Аделина Стоянова,


 • инж. Евгений Камарашев,
  завършил ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004 г., специалност стоителен инженер


 • инж. Йордан Петков,
  завършил ВСУ „Любен Каравелов“ 2012 г., специалност стоителен инженер


 • инж. Мерлин Сеидова,
  завършила УАСГ 2014 г., специалност стоителен инженер


 • техник Николина Симеонова,


 • техник Таня Дудева,


Екип