инж. Пепка Русинова

инженер-конструктор, член на управителния съвет

Дипломиран инженер-конструктор от ВИАС София през 1977 година

-работила в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Проект Красива България-Русе, Норд план ООД

-обществена активност: Президент на Лайънс клуб „Сексагинта приста”, Паст Дистрикт Управител 2009-2010 година на Дистрикт 130 България към Lions Club International