инж. диз. Велислав Енчев

завършил РУ „Ангел Кънчев“, 2008 г., специалност промишлен дизайн