инж. Пламен Пенев

инженер-конструктор, член на управителния съвет

Дипломиран инженер-конструктор от ВИАС София

-работил в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Проект Красива България-Русе, Норд план ООД

-обществена активност: член на Лайънс клуб Русе, Секретар на КДУ на Дистрикт 130 България към Lions Club International

-професионална ангажираност: член на КИП