инж. Евгений Камарашев

завършил ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004 г., специалност стоителен инженер