арх. Мартин Димитров

завършил ВСУ „Черноризец Храбър“ 2011 г., специалност Архитектура