арх. Цвети Русинов

управител, архитект, член на управителния съвет

Дипломиран архитект от ВИАС София през 1976 година
-работил в: ТПО-Русе, НИАПИ-Интерпроект филиал Русе към МАА, фирма Арка ООД, Главен архитект на Община Русе и фирма Норд план ООД
-обществена активност: основател на Гражданско сдружение „Професионалисти за просперитет на Русе”, Общински съветник в продължение на два мандата, Епархийски съветник в продължение на два мандата, Заместник председател на ТД „Приста”, Основател на Лайънс клуб Русе и Паст Дистрикт Управител 2000-2012 година на Дистрикт 130 България към Lions Club International
-професионална ангажираност: член на САБ и КАБ, председател на АМА към САБ и МХТП