инж. Йордан Петков

завършил ВСУ „Любен Каравелов“ 2012 г., специалност стоителен инженер