Консултантска дейност

С пълно разбиране на цялостния обхват на пазарните изисквания, ние предлагаме съвременни и интегрирани проекти, от прединвестиционните и градоустройствени планирания до пълно проектиране на инвестиционни проекти, както и консултации по въпроси, включващи всички инженерни, интериорни и екстериорни проекти.