Архитектура

Архитектурата и новите технологии са в основата на съвременния глобализиран свят, a технологичността на творческото проектантско мислене и проектни технически решения са основна характеристика в работата на НОРД ПЛАН.