21 Декември 2015
Бизнес сграда

Спечелена първа награда от проведен национален конкурс, проектант: арх. М. Василев

Конкурсната разработка включва Устройствен План с градоустройствени силуети и Идеен Проект за бизнес сграда на осем етажа.
Представеният вариант на фасадното решение подсказват солидност и извисеност, подчертаващи предназначението на сградата.
Фасадата е проектирана с естествени каменни облицовки и структурни окачени стъклени елементи. Използвани са класически мотиви за отделяне на определени нива, повърхности и засилване на геометрията на фасадата. Централният вход е рамкиран със специален портик, подчертаващ основния подход към фоайето на сградата.
Над терасите на апартаментите на пети етаж, над прозорците на шести етаж и в ъгловите зони на южната фасада са разположени метални стационарни сенници, подобряващи външната естетика, защитаващи фасадите  от директното слънце и подобряващи енергийната ефективност на сградата.