21 Декември 2015
Културен център (читалище) , с. Горно Абланово

Реализирано през 2014 г., проектанти: арх. Цвети Русинов, арх. М. Димитров

Настоящата разработка представлява реконструкция на част от съществуващата сграда и пристойка два етажа . В сградата ще се помещават:
на първи етаж – фоайе, полифункционална зала за 130 места със сцена за представления, клуб с бар и кухненски офис и битовка;
на втори етаж – фоайе, библиотека със заемна за книги и читалня, хранилище за книги и компютърна зала