21 Декември 2015
Яхтено и рибарско пристанище „Яхтополис”, гр. Ахтопол

яхтено пристанище с използваема акватория 90 000 кв.м., проектант: арх. М. Василев

Една от най-неразработените за морски туризъм акватории в Европа е тази на Черно море в района на България и Румъния. На територията на Българското крайбрежие са изградени 5-6 малки яхтени пристанища с ограничен капацитет и предлагани услуги. Като потенциално неразвит и тепърва налагащ се пазар за яхтени услуги е необходимо да бъде предложено пристанища с пълен набор от възможности и атракции.
Град Ахтопол се намира в югоизточна България, в запазени и автентичен район, подходящ за пристан залив и множество национални природни паркове с голям потенциал за туристическо развитие.
Разработеният проект предвижда изменение на Общия устройствен план на Община Царево, като предложения генерален план на яхтеното пристанище на град Ахтопол, включва използваема акватория от 90 000 кв.м., използваема територия 45 000 кв.м. и пристан с капацитет 400 яхти и 100 рибарски лодки. Разработена е транспортно-комуникационна схема за развитие на уличната мрежа на града, за да отговаря на бъдещото натоварване от туристи и превозни средства.
Към пристанището са предвидени луксозни целогодишни и сезонни хотели, обществени и обслужващи сгради, водни атракциони, сгради и митница за поддръжка и ремонт на яхти и рибарски лодки.