21 Декември 2015
Яхтено пристанище „Трансмарина” град Тутракан

яхтено пристанище с използваема акватория 30 000 кв.м. проектант: арх. М. Василев

Териториите разположени непосредствено до река Дунав дават прекрасна възможност за развитие на туризма. Яхтеният туризъм е една от възможните перспективи в тази посока. Утвърдена практика в зоната на горен Дунав е обособяване на подобни територии и съоръжения, включващи пристани за частни яхти, пристани за пасажерни круизни кораби, устройване на алеи за отдих, вело-спорт, атрактивни заведения, речен риболов и хотелиерство, рибарски селища и атракцион.
Предложението за яхтено пристанище „Трансмарина” е подкрепено от близостта на градовете Русе, Силистра и Букурещ, както и наличието на исторически обособилите  се дадености на град Тутракан  и околностите: Тракийските гробища при с. Свещари – Демир Баба Теке, Поломието на Русенски Лом с Ивановските скални църкви и Средновековен град Червен, множество други исторически забележителности. Алтернатива е и развитата транспортно-комуникационна структура, даваща възможност за връзка по река Дунав със  Западна Европа и Черно море.