01 Октомври 2013
КАНЕВ ЦЕНТЪР - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Натурални показатели:
ЗП бруто- 1740 кв.м.